Το UE4 NDK android-19 δεν μπορεί να εντοπίσει το 'log2'

wwwcsw 07/19/2017. 1 answers, 47 views
android android android-ndk android-ndk unreal-engine4

Έχω ένα πρόβλημα με ένα σφάλμα χρόνου εκτέλεσης που λέει

προκαλείται από: java.lang.UnsatisfiedLinkError: Δεν είναι δυνατή η φόρτωση της βιβλιοθήκης: reloc_library [1307]: 1838 δεν μπορεί να εντοπίσει το "log2" ...

Οι υψηλότερες εκδόσεις πάνω από 19 είναι ωραία, ωστόσο, σε συσκευές στην έκδοση κάτω από 19, το παιχνίδι μου συντρίβεται από τον λόγο.

Αυτό που έκανα είναι

Δηλώσαμε δύο ορισμούς των log2 και log2f στο mygame.h

#include "CoreMinimal.h"
#define log2f(x) (logf(x)/logf(2.0f))
#define log2(x) (log(x)/log(2))

DECLARE_LOG_CATEGORY_EXTERN(LogGhost, Log, All); 

Αλλά ακόμα δεν λειτουργεί.

1 Answers


Sung 07/29/2017.

Το πρόβλημα διορθώθηκε μετά από UE4.16.3

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags