Δεν είναι δυνατή η εύρεση του CMake στο στούντιο Android

ashish mishra 12/19/2016. 3 answers, 4.906 views
android android android-studio android-studio android-ndk android-ndk cmake

Πρέπει να προσθέσω κώδικα C / C ++ στο πρόγραμμα του Android για το οποίο χρειαζόμουν LLDB, CMake και NDK. Βρήκα LLDB και NDK στο διαχειριστή SDK αλλά CMake λείπει από εκεί. Δοκίμασα με το χέρι τη λήψη του από CMake επίσημο site και ανακάλυψα ότι για το Android χρειαζόμαστε SDK προσαρμοσμένο CMake.

εισάγετε την περιγραφή εικόνας εδώ

Όπως μπορείτε να δείτε δεν υπάρχει επιλογή όπως CMake.

Μπορεί κανείς να βοηθήσει να βρει την έκδοση CMake για το Android; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

UPDATE

Επεξεργασία: Έχω δοκιμάσει CMake από την ιστοσελίδα και ένα που βρήκα στον φάκελο ndk-bundle / build, αλλά και οι δύο δίνουν το ίδιο λάθος όπως παρακάτω. Παρακαλώ ρίξτε μια ματιά και αφήστε να ξέρετε αν μπορείτε να κάνετε κάτι από αυτό και να βοηθήσετε στην επίλυση του προβλήματος. Ευχαριστώ.

Build command failed.

Error while executing 'C:\Users\amishr33\AppData\Local\Android\sdk\cmake\bin\cmake.exe' with arguments {-HC:\Users\amishr33\AndroidStudioProjects\MyApplication\app\src\main\jni -BC:\Users\amishr33\AndroidStudioProjects\MyApplication\app\.externalNativeBuild\cmake\debug\armeabi -GAndroid Gradle - Ninja -DANDROID_ABI=armeabi -DANDROID_NDK=C:\Users\amishr33\AppData\Local\Android\sdk\ndk-bundle -DCMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY=C:\Users\amishr33\AndroidStudioProjects\MyApplication\app\build\intermediates\cmake\debug\obj\armeabi -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DCMAKE_MAKE_PROGRAM=C:\Users\amishr33\AppData\Local\Android\sdk\cmake\bin\ninja.exe -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=C:\Users\amishr33\AppData\Local\Android\sdk\ndk-bundle\build\cmake\android.toolchain.cmake -DANDROID_NATIVE_API_LEVEL=15 -DCMAKE_CXX_FLAGS=-std=c++11 -DANDROID_TOOLCHAIN=clang -DANDROID_STL=gnustl_static}
CMake Error: Could not create named generator Android Gradle - Ninja
Generators
 Visual Studio 15 2017 [arch] = Generates Visual Studio 2017 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64" or "ARM".
 Visual Studio 14 2015 [arch] = Generates Visual Studio 2015 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64" or "ARM".
 Visual Studio 12 2013 [arch] = Generates Visual Studio 2013 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64" or "ARM".
 Visual Studio 11 2012 [arch] = Generates Visual Studio 2012 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64" or "ARM".
 Visual Studio 10 2010 [arch] = Generates Visual Studio 2010 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64" or "IA64".
 Visual Studio 9 2008 [arch] = Generates Visual Studio 2008 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64" or "IA64".
 Visual Studio 8 2005 [arch] = Generates Visual Studio 2005 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64".
 Visual Studio 7 .NET 2003  = Deprecated. Generates Visual Studio .NET
                 2003 project files.
 Borland Makefiles      = Generates Borland makefiles.
 NMake Makefiles       = Generates NMake makefiles.
 NMake Makefiles JOM     = Generates JOM makefiles.
 Green Hills MULTI      = Generates Green Hills MULTI files
                 (experimental, work-in-progress).
 MSYS Makefiles        = Generates MSYS makefiles.
 MinGW Makefiles       = Generates a make file for use with
                 mingw32-make.
 Unix Makefiles        = Generates standard UNIX makefiles.
 Ninja            = Generates build.ninja files.
 Watcom WMake         = Generates Watcom WMake makefiles.
 CodeBlocks - MinGW Makefiles = Generates CodeBlocks project files.
 CodeBlocks - NMake Makefiles = Generates CodeBlocks project files.
 CodeBlocks - Ninja      = Generates CodeBlocks project files.
 CodeBlocks - Unix Makefiles = Generates CodeBlocks project files.
 CodeLite - MinGW Makefiles  = Generates CodeLite project files.
 CodeLite - NMake Makefiles  = Generates CodeLite project files.
 CodeLite - Ninja       = Generates CodeLite project files.
 CodeLite - Unix Makefiles  = Generates CodeLite project files.
 Sublime Text 2 - MinGW Makefiles
                = Generates Sublime Text 2 project files.
 Sublime Text 2 - NMake Makefiles
                = Generates Sublime Text 2 project files.
 Sublime Text 2 - Ninja    = Generates Sublime Text 2 project files.
 Sublime Text 2 - Unix Makefiles
                = Generates Sublime Text 2 project files.
 Kate - MinGW Makefiles    = Generates Kate project files.
 Kate - NMake Makefiles    = Generates Kate project files.
 Kate - Ninja         = Generates Kate project files.
 Kate - Unix Makefiles    = Generates Kate project files.
 Eclipse CDT4 - NMake Makefiles
                = Generates Eclipse CDT 4.0 project files.
 Eclipse CDT4 - MinGW Makefiles
                = Generates Eclipse CDT 4.0 project files.
 Eclipse CDT4 - Ninja     = Generates Eclipse CDT 4.0 project files.
 Eclipse CDT4 - Unix Makefiles= Generates Eclipse CDT 4.0 project files.
Error:executing external native build for cmake C:\Users\amishr33\AndroidStudioProjects\MyApplication\app\src\main\jni\CMakeLists.txt 
2 Comments
Alberto López Pérez 12/23/2016
Ποια έκδοση του στούντιο Android χρησιμοποιείτε; Προσπαθήστε να update to the lastest , προσπάθησα να ενημερώσω το Android στο 2.2.3 και μέσα στο Android SDK -> SDK Εργαλεία μου φαίνεται όπως μπορείτε να δείτε εδώ: screenshot Ελπίζω να βοηθήσω u m8: D Συγνώμη για την απάντηση σε λίγο αργά :(
Jon Goodwin 01/11/2017
Χρησιμοποιείτε παράθυρα 32 bit; Το Android Studio Cmake λειτουργεί μόνο σε μηχανές 64 bit. Γι 'αυτό δεν μπορείτε να βρείτε το Cmake στο διαχειριστή SDK.

3 Answers


user2477865 04/04/2017.
 1. Ελέγξτε το αρχείο build.grade για την ενότητα της εφαρμογής σας

  externalNativeBuild {cmake {διαδρομή "CMakeLists.txt"}}

 2. αφαιρέστε το τμήμα cmake

 3. συγχρονίστε ξανά το έργο:
  μεταβείτε στο μενού Build -> Refersh Lined C ++ Projects

 4. Κάντε δεξί κλικ στη μονάδα, όπως η ενότητα εφαρμογής, επιλέξτε "Link C ++ Project with Gradle" από το μενού.

 5. Θα πρέπει να δείτε ένα παράθυρο διαλόγου παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

  εισάγετε την περιγραφή εικόνας εδώ

 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.


Ελέγξτε αυτό, νομίζω ότι αυτό το site εξηγεί τι ανάγκη u:

https://codelabs.developers.google.com/codelabs/android-studio-cmake/index.html?index=..%2F..%2Findex#0

Θυμηθείτε να ελέγξετε το "Τι θα χρειαστείτε"

Εκσυγχρονίζω:

NDK: https://developer.android.com/ndk/downloads/index.html πηγή: https://developer.android.com/ndk/index.html

CMake: https://cmake.org/files/v3.7/cmake-3.7.1-win64-x64.zip πηγή: https://cmake.org/

LLDB (Μόνο για συστήματα debain): http://apt.llvm.org/ πηγή: http://lldb.llvm.org/download.html

Μόλις κατεβάσετε αυτά τα αρχεία, αντιγράψτε στο φάκελο sdk (συνήθως στο: "C: \ android-sdk \") Μπορείτε να εντοπίσετε το φάκελο εδώ:

 1. Αρχείο -> Δομή του έργου στη Δομή του Έργου
 2. Αριστερά -> τοποθεσία SDK

Στη συνέχεια, μπορείτε να συνεχίσετε με τον προηγούμενο οδηγό μετά τις λήψεις :)

5 comments
ashish mishra 12/19/2016
αλλά δεν λέει πώς / πού να πάρει CMake για στούντιο Android.
Alberto López Pérez 12/19/2016
Ψάχνετε την ενότητα "λήψη";
Alberto López Pérez 12/19/2016
Ελέγξτε αυτό το σύνδεσμο: developer.android.com/studio/projects/add-native-code.html Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, ενημερώστε το και θα χαρώ να βοηθήσω u: D
ashish mishra 12/20/2016
το τμήμα λήψης ζητά να ανοίξει ο διαχειριστής SDK και να γίνει λήψη του CMake από το ... αλλά δεν υπάρχει επιλογή CMake στο διαχειριστή SDK.
2 ashish mishra 12/22/2016
Έχω δοκιμάσει ήδη αυτό το κομμάτι, κατεβάζοντας το cmake χειροκίνητα από τον ιστότοπό του και αποθηκεύοντάς το στο φάκελο sdk. αλλά δεν λειτουργεί. Έχω την έρευνά μου για αυτό το θέμα που βρήκα ότι SDK χρησιμοποιεί ένα ειδικά προσαρμοσμένο CMake για το Android, προσπαθώ να βρω αυτή την έκδοση του CMake.

Sylwester Muzyka 01/17/2017.

Η επανεγκατάσταση του Android Studio θα πρέπει να βοηθήσει. Είχα το ίδιο πρόβλημα και επανεγκαθίσταντο με βοήθησε.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags